КОНСУЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ


 • АЛБАН АЖЛААР МОНГОЛ ЯВАХ ГАДААДЫН ИРГЭНИЙГ УРИХ

  • Гадаад харилцааны яамны Консулын газар нь албан ажлаар Монгол Улсад 30-аас доош хоногоор ирэх гадаадын иргэнд дараах ангиллын визийн зөвшөөрлийг олгоно.

   - ‘D’, ‘A’ буюу дипломат болон албан ангиллын виз /Төрийн байгууллагын шугамаар/,

   - ‘В’ буюу бизнес ангиллын виз /Компани, аж ахуйн нэгжийн шугамаар/,

   - ‘О’ буюу ТББ-ын шугамаар ирэх гадаадын иргэнд олгох виз.

   Жич: - Монгол Улсын олон улсын гэрээгээр визгүй зорчих орнуудын иргэдийн хувьд зөвшөөрөл шаардлагагүй, Иргэд харилцан зорчих визийн нөхцөл –c үзнэ үү/,

   - Монгол Улсад аялал жуулчлалаар ирэх гадаадын иргэнд ямар нэг урилга шаардлагагүй байдаг.

   “B” ангиллын 7-30 хоногийн орох зориулалтын виз буюу бизнесийн чиглэлээр Монголд Улсад зорчих гадаад иргэнийг урихад дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ. Үүнд:

   1. Гадаад зорчигчийг албан хэргээр урих мэдүүлэг гадаадын иргэнийг урих << ЭНД ДАРНА УУ >> хэсэгт орж бөглөж, гарын үсэг зурж тамгаар баталгаажуулсан байна. / Бөглөх заавар үзэх /

   2. Хуулийн этгээдийн албан бичиг

   3. Хуулийн этгээдийн гэрчилгээ, тусгай зөвшөөрлийн хуулбар

   4. Уригдагчийн паспортын хуулбар

   5. Татварын тодорхойлолт, /онлайнаар хэвлэж авчрах/

   6. Виз урилгын хураамжийн баримт /Төрийн сангийн Улсын төсөв: Нэр: ГХЯам, Данс: 100 9000 16001, Виз урилгын хураамж 15000 төгрөг/

   Консулын газар визийн зөвшөөрлийн материалыг хүлээн авснаас хойш ажлын 2 хоногт хянаж, Дипломат төлөөлөгчийн газарт илгээнэ.

   Визийн материал хүлээн авах цаг: Даваа-Баасан гарагт 09.00-11.30 цагийн хооронд

   Визийн лавлагаа авах утас: ‎/гар утаснаас 51+/ 261684

   Цахим шуудан: dep10-14@mfa.gov.mn

   Дээрхээс бусад ангиллын виз болон Монгол Улсад оршин суух зөвшөөрлийг Гадаадын иргэн, харьяатын газар хариуцна.

   Холбоо барих утас: 1800-1882

   Цахим хуудас: www.immigration.gov.mn

 • АПОСТИЛ, ГЭРЧИЛГЭЭ, КОНСУЛЫН БАТАЛГАА

  • АПОСТИЛЬ ГЭРЧИЛГЭЭ АВАХАД ДАРААХ МАТЕРИАЛЫГ БҮРДҮҮЛНЭ

   Монгол Улсын бичиг баримтыг гадаадын улс орнуудад хэрэглэх тохиолдолд апостиль гэрчилгээгээр баталгаажуулах шаардлагатай. Ингэснээр ямар нэг дахин баталгаажуулалт шаардахгүйгээр таны бичиг баримт Апостиль конвенцийн гишүүн 117 улсад хүчин төгөлдөр болох юм.


   КОНСУЛЫН ГАЗАРТ ХАНДАН ДАРААХ ТӨРЛИЙН БИЧИГ БАРИМТАД АПОСТИЛЬ ГЭРЧИЛГЭЭ АВАХ БОЛОМЖТОЙ:


   - Иргэний үнэмлэх, паспорт, төрсний болон гэрлэлтийн гэрчилгээ зэрэг бүх төрлийн иргэний бүртгэлийн гэрчилгээ,

   - Иргэний бүртгэлийн болон цагдаагийн тодорхойлолт

   - Бүх шатны боловсролын гэрчилгээ

   - Шүүх, прокурорын шийдвэр

   - Төрийн захиргааны байгууллагаас олгодог бусад баримт бичиг

   - Бүрдүүлсэн баримт бичгийг тухайн улсад хэрэглэгдэх хэлээр баталгаат орчуулгын товчоогоор орчуулж, Монгол Улсын нотариатаар баталгаажуулсан байна.

   Апостиль гэрчилгээний материал бүрдүүлэхдээ анхаарах зүйлс:

   1. Баримт бичгийн эх хувийн хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулсан

   2. Бүрдүүлсэн баримт бичгийг тухайн улсад хэрэглэгдэх хэлээр баталгаат орчуулгын товчоогоор орчуулж, Монгол Улсын нотариатаар баталгаажуулсан байна.

   3. Апостиль гэрчилгээ мэдүүлэх өргөдлийн доорх маягтыг бөглөсөн байна.

   4. Апостиль гэрчилгээ авахаар бүрдүүлсэн материалыг илүү нэг хувь хувилан энэхүү маягтад хавсарган авчрах шаардлагатайг анхаарна уу.

   5. Апостиль гэрчилгээний хураамжийг төлсөн баримтыг хавсаргана.

   АПОСТИЛЬ ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ МАЯГТ /ТАТАХ/

   АПОСТИЛЬ КОНВЕНЦИД НЭГДЭН ОРСОН УЛС ОРНЫ ЖАГСААЛТ

   Апостиль гэрчилгээний хураамж нийт 22.500₮ /доорх дансанд төлнө/

   Апостиль гэрчилгээний тэмдэгтийн хураамж: 20.000 ₮, Данс: 102100001715, Төрийн банк, Хүлээн авагч: ГХЯ

   Апостиль гэрчилгээний үнэт цаасны төлбөр: 2.500 ₮, Данс: 100900016401, Төрийн сан, Хүлээн авагч: ГХЯ

   Апостиль гэрчилгээг зөвшөөрдөггүй улсад хэрэглэх бичиг баримтад Консулын газар консулын баталгаа хийнэ.

 • КОНСУЛЫН БАТАЛГАА

  • Монгол Улсын Нотариатын тухай хуулийн дагуу баталгаажуулсан албаны баримт бичиг, тэдгээрийн албан ёсны орчуулга болон бусад шаардлагатай баримт бичгийг гадаад улсад хэрэглэх тохиолдолд иргэдийн хүсэлтийн дагуу олон улсын эрх зүйн нийтлэг зарчим, зан заншлыг баримтлан ГХЯ, Консулын газар баталгаажуулна.

   Албаны бичиг баримт:

   1. Иргэний бүртгэлийн талаарх төрөл бүрийн гэрчилгээ, (иргэний үнэмлэх, төрсний, гэрлэсний г.м)

   2. Боловсролын гэрчилгээ,

   3. Иргэний бүртгэлийн болон цагдаагийн тодорхойлолт,

   4. Шүүх, прокурорын шийдвэр, зарлан дуудах хамаарна.

   5. Баримт бичгийн эх хувийн хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулсан байна.

   6. Бүрдүүлсэн баримт бичгийг тухайн улсад хэрэглэгдэх хэлээр баталгаат орчуулгын товчоогоор орчуулж, Монгол Улсын нотариатаар баталгаажуулсан байна.

   7. Хураамж: 1500 ₮, Данс: 100900016001, Төрийн сан, Хүлээн авагч: ГХЯ

 • ХИЛИЙН ЧАНАДАД ИТГЭМЖЛЭЛ ХИЙЛГЭХ, АВАХ ТУХАЙ

  • Хилийн чанадад суугаа Монгол Улсын Элчин сайдын яам, Консулын газарт үйлдсэн итгэмжлэлийг Гадаад харилцааны яамны Консулын газраар дамжуулан авах боломжтой.

   Итгэмжлэл ирсэн эсэхийг ирсэн он цагийн дараалал, илгээгч, хүлээн авагчийн овог нэрээр шалгана уу.

   Тухайн улсын цагийн зөрүүнээс хамаарч зарим итгэмжлэл 1-2 өдрийн дараа ирдэгийг анхаарна уу.

   Итгэмжлэл ирсэн эсэхийг шалгах

   Жич:

   1. Хэрэв баталгаажуулах бичиг баримт нь

   - дээд боловсролын диплом бол тухайн төгссөн сургуулиас үнэн зөвийг нотолсон тодорхойлолт,

   - мэргэжлийн боловсролын үнэмлэх, эсвэл бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээ бол харьяа аймаг, дүүргийн боловсролын газраас тухайн үнэмлэх, гэрчилгээний үнэн зөвийг нотолсон тодорхойлолт авах, тодорхойлолтоо тухайн улсад хэрэглэгдэх хэлээр баталгаат орчуулгын товчоогоор орчуулж, нотариатаар баталгаажуулсан байна.

   2. Апостиль гэрчилгээ нь материал өгсөн өдрөөс хойш ажлын 3 хоногийн дараа гарна.

   3. Нотариатчийн гэрчилсэн баримт бичиг нь гаргацтай, засваргүй, гарын үсэг тамга тэмдэг нь тод харагдахуйц байна.

   Материал хүлээн авах цаг: Даваа-Баасан гарагт 9:00-11:30, 14:00-16:30 цагт хүлээн авна./солих/

 • ИРГЭДЭД ТУСЛАХ САН

  • Монгол Улсын иргэн дараах тохиолдолд Иргэдэд туслах сангаас санхүүгийн тусламж авах эрхтэй:

   - Хилийн чанадад нас барсан иргэний гэр бүл нь түүний шарилыг эх оронд нь буцаах зардалгүй, эсхүл гэр бүл, төрөл садан нь тогтоогдоогүй тохиолдолд түүний шарилыг хадгалах, чандарлах, шарил болон чандрыг эх оронд нь буцаах буюу тухайн улсад нь нутаглуулах;

   - Гэмт хэргийн улмаас хохирсон буюу эд хөрөнгөө хаяж гээгдүүлсний уламаас төлбөрийн чадваргүй болсон иргэнийг эх оронд нь буцаах;

   - Дээр дурдсан иргэний гадаад паспортын хугацааг сунгах, буцах үнэмлэх олгох, эх оронд нь буцаахтай холбогдсон бусад үйлчилгээ үзүүлэх;

   - Хилийн чанадад байгалийн онц аюултай гамшиг, алан хядах ажиллагаа, зэвсэгт мөргөлдөөнд өртсөн, эсхүл осол, гэмт хэргийн улмаас хүнд гэмтэл авсан, сэтгэцийн өвчтэй болсон, амь насанд нь аюул учирсан иргэндэмнэлгийнтусламж үйлчилгээ үзүүлэх, эх оронд нь буцаах;

   - Хилийн чанадад хорих ял эдэлж байгаад, эсхүл албадан саатуулагдаж байгаад суллагдсан иргэнийг эх оронд нь буцаах;

   - Хилийн чанадад гэмт хэргийн улмаас хохирсон иргэнтэй холбоотой асуудлыг тухайн улсын холбогдох хууль хяналтын байгууллагаар хянуулах, эрх ашгийг нь хамгаалахад шаардагдах өмгөөлөгч, орчуулагчийг хөлслөх;

   - Хилийн чанадад хорих ял эдэлж байгаа иргэнийг Элчин сайдын яам, Консулын газрын ажилтан эргэх;

   Хилийн чанадад эрх ашиг нь хохирсон, төлбөрийн чадваргүй болсон Монгол Улсын иргэнд тусламж үйлчилгээ үзүүлэх зорилгоор Засгийн газрын 2018 оны 6 дугаар сарын 20-ны өдөр, Дугаар 179 тогтоолоор “"ХИЛИЙН ЧАНАДАД БАЙГАА МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭДЭД ТУСЛАХ САНГИЙН ДҮРЭМ" "-ийг шинэчлэн батлагдсан.

   Дэлгэрэнгүй: https://www.legalinfo.mn/annex/details/8533?lawid=13508