Notice


ЭНЭТХЭГ УЛСАД ЗОРЧИХ ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД - 2021-02-23


  • 23 February, 2021
ЭНЭТХЭГ УЛСАД ЗОРЧИХ ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД

Энэтхэг улсад зорчих иргэдэд тус улсын Засгийн газар дараах зүйлийг анхааруулав. Үүнд:

1. Зорчихоос 72 цагийн өмнө www.newdelhiairport.in цахим хуудсаар бүртгүүлэх.

2. Цахим хуудсаар эсвэл агаарын тээврийн тухайн компаниар уламжлан Энэтхэгийн Иргэний агаарын тээврийн Яаманд хандаж эмнэлгийн болон гэрийн нөхцөлд 14 хоногийн хугацаагаар тусгаарлагдана, Энэтхэгийн Засгийн газрын бусад шийдвэрийг дагаж мөрдөхөө нотлох.

3. Жирэмсэн болон архаг өвчинтэй, 10 хүртэлх насны хүүхэдтэй, ойр дотны хүн нас нөхөчсөн гэх зэрэг хүндэтгэх шалтгаантай Зорчигч хүсэлт гаргавал гэртээ 14 хоног тусгаарлагдахыг зөвшөөрөх.

4. Хүндэтгэх шалтгаантай Зорчигч Энэтхэгт зорчихоос 72 цагийн өмнө www.newdelhiairport.in цахим хуудсаар өргөдөл ирүүлбэл өргөдөлд үндэслэн хүсэлтийг хэрхэн шийдвэрлэснээ мэдэгдэх.

5. Нислэгээс 72 цагийн өмнө “RT-PCR”-ийн оношлогоо хийлгэж сөрөг хариу авсан Зорчигч албан ёсоор үйлдэгдсэн оношлогооны хариу-бичгийг үзүүлэх буюу цахим хуудсаар урьдчилж илгээн тусгаарлалтаас чөлөөлөгдөх боломжтой. Зорчигч цахим бүртгэлийн асуумжид худал мэдүүлвэл эрүүгийн хариуцлага хүлээнэ, оношлогооны хариутай бичгийг нисэх буудалд ирээд танилцуулж болно.

 6. “RT-PCR” оношлогооны “сөрөг” хариу бүхий бичиггүй, 14 хоногийн тусгаарлалтаас чөлөөлөгдөх хүсэлттэй Зорчигч нисэх буудалд ирсэн үедээ уг оношлогоонд хамрагдах боломжтой.

7. Зорчигч эмнэлгийн тусгаарлалтаас чөлөөлөгдсөн ч гэртээ тусгаарлагдан биеийн байдлаа хянаж ажиглах

8. “RT-PCR” оношлогоо хийлгээгүй, сөрөг хариу бүхий бичиггүй, нисэх буудалд оношлогоо захиалаагүй (нисэх буудал оношлогоо хийх боломжгүй) Зорчигч эмнэлэгт болон гэрийн нөхцөлд 7+7 хоног тусгаарлагдах

ЖИЧ: Энэтхэг Улсад зорчиж буй иргэд ухаалаг утсандаа AAROGYA SETU” АППЛИКЕЙШИН суулгасан байх шаардлагатай аж.

ЭЛЧИН САЙДЫН ЯАМ